نوشته‌ها

, ,

راهکار های فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفاف سازی خیریه ها

امیررضا کولیوند - کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مسوول فاوا خیر ماندگار چکیده مقاله: فناوری ها همواره در خدمت انسان، نسبت به ارتقای عملکرد، اثربخشی و کارایی انسان بوده است. جامعه مدنی نیز به عنوان بخش سوم از بکارگیری و بهره بردا…
, ,

شیوه های جذب و مدیریت نیروهای داوطلب برای سازمانهای مردم نهاد

امیرحسین رمضانی بیدگلی - کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما محمدحامد روحانی - کارشناسی ارشد مدیریت کسبوکار دانشگاه علامه فیض کاشانی چکیده مقاله: هدف پژوهش حاضر، شیوه های جذب و مدیریت نیروهای داوطلب برای سازمانهای خیریه و مردم…