نوشته‌ها

, ,

حکمرانی منطقه ای خیریه ها؛ راهبردی برای همکاری کشورهای خاورمیانه در شرایط عدم اطمینان

حکمرانی منطقه ای خیریه ها؛ راهبردی برای همکاری کشورهای خاورمیانه در شرایط عدم اطمینان محمدصالح طیب نیا1، محمد صفاری انارکی2* 1، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، دانشکده اهل البیت علیهم السلام، دانشگاه اصفهان *2کارشناس ارشد روابط بین الملل، کارشناس …
, ,

تحلیل روش های سنجش عملکرد نیروی داوطلب در سازمان های مردم نهاد

  تحلیل روش های سنجش عملکرد نیروی داوطلب در سازمان های مردم نهاد 1نسیم غنبر طهرانی، 2زهرا برومند* 1استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران *2دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فن…

کتاب«معماران عصر جدید»

نام کتاب معماران عصر جدید زیر عنوان تحلیلی نوین بر وضعیت سازمان های مردم نهاد در ایران و جهان نویسندگان دکتر محمدصالح طیب نیا مینا فلاح دکتر حوریه ربانی ناشر مهرستان نوبت چاپ اول شمارگان 1000 تعداد صفحه 362 تاریخ چاپ…