نوشته‌ها

, ,

مقایسه سازمانهای خیریه مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب امر خیر بر اساس برداشت جوانان جامعه

مقایسه سازمانهای خیریه مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب امر خیر بر اساس برداشت جوانان جامعه حمید حاجی ابراهیم1*، صدف سیفیان2، محمدرضا حسین زاده 3 1* استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. نویسنده مسئول م…
, ,

مدیریت تصویر و بازاریابی سازمان های خیریه

مدیریت تصویر و بازاریابی سازمان‌های خیریه نادر جعفری هفت‌خوانی عضو هیأت‌علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام Jafari @ isu.ac.ir چکیده این مقاله با هدف طرح اهمیت و ضرورت توجه سازمان‌های خیریه‌ی ایرانی به موضوع مدیریت تصویر در برنامه‌…
, ,

شایسته سالاری در انتخاب کارکنان و مدیران حوزه امور خیر بر مبنای نهج البلاغه امام علی (ع)

  شایسته سالاری در انتخاب کارکنان و مدیران حوزه امور خیر بر مبنای نهج البلاغه امام علی (ع) مهدی نصراصفهانی دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان، mnasr@ase.ui.ac.ir   چکیده: در سازمان های رشد یافته و یا درحال رشد شایست…