نوشته‌ها

, ,

مقایسه سازمانهای خیریه مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب امر خیر بر اساس برداشت جوانان جامعه

حمید حاجی ابراهیم - استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار صدف سیفیان - دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران محمدرضا حسین زاده - استاد مدعو مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد تهران…
, ,

مدیریت تصویر و بازاریابی سازمان های خیریه

نادر جعفری هفت خوانی - عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه السلام چکیده مقاله: این مقاله با هدف طرح اهمیت و ضرورت توجه سازمان های خیریه ی ایرانی به موضوع مدیریت تصویر در برنامه های جامع بازاریابی در ا…
, ,

شایسته سالاری در انتخاب کارکنان و مدیران حوزه امور خیر بر مبنای نهج البلاغه امام علی (ع)

مهدی نصراصفهانی - دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: در سازمان های رشد یافته و یا درحال رشد شایسته سالاری از اهمیت خاصی برخوردار است. سازمان ها تلاش می کنند تا شایسته ترین افراد را شناسایی، جذب و حفاظت کنند. وضعیت سازمانی و…