نوشته‌ها

تصویر کتاب سرمایه های ماندگار
, ,

بررسی میزان تحقق اهداف راهبردی پویش مهروزی و پویش امید و آ گاهی ساختن از کرونا جمعیت طلوع بی نام و نشان ها (مورد پژوهی:42660 خانوار مخاطب پویش)

فاطمه زارع پیرحاجی - دانشجو ی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اکبر رجبی مشهود - دانشجوی کارشناسی مدیریت دانشکده عالی کسب وکار ماهان مدیر عامل و موسس جمعیت طلوع بی نام و نشان ها چکیده مقاله: بحران اجتماعی زمانی بوجود…
تصویر کتاب سرمایه های ماندگار
, ,

تبیین نقش شبکه سازی بر قابلیت نوآوری در سازمان های مردم نهاد

احسان شریف احمدیان - دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران چکیده مقاله: هدف از این مقاله، شناسایی جایگاه و مزایای شبکه سازی در افزایش قابلیت نوآوری است تا از این رهیافت علاوه بر ارتقا مطالع…
تصویر کتاب سرمایه های ماندگار
, ,

بررسی نقش انجمن پاراستنی ژین در ارتقاء سطح کیفیت زندگی مراجعین به انجمن

جمال مصطفی پور - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد چکیده مقاله: مقاله حاضر در پی تبیین تاثیر انجمن پاراستنی ژین بر میزان کیفیت زندگی مردم در شهرستان مهاباد می باشد. در این راستا سازمان های مردم نهاد به عنوا…
تصویر کتاب سرمایه های ماندگار
, ,

شناسایی و اندازه گیری عوامل موثر بر ترجمه دانش در سازمانهای مردم نهاد، مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

محمد اسماعیلی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهرهوری اصفهان، ایران چکیده مقاله: مدیریت دانش یکی از مهمترین و پیچیده ترین رویکردهای موجود در رشد و توسعه سازمانها در محیط پیچیده امروزی به شمار میرود که مورد استقبال بسیاری از …
تصویر کتاب سرمایه های ماندگار

کتاب «سرمایه های ماندگار»

نام کتاب سرمایه های ماندگار زیر عنوان روش های تأمین مالی خیریه ها و سازمان های مردم نهاد نویسندگان دکتر مهدی طغیانی دکتر محمدمهدی کاظمی ناشر مهرستان نوبت چاپ اول شمارگان 1000 تعداد صفحه 378 تاریخ چاپ 1399 چکیده ک…
تصویر کتاب سرمایه های ماندگار
, ,

ارزیابی ترجمه دانش در سازمانهای مردم نهاد، مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

محمد اسماعیلی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهره وری اصفهان، ایران چکیده مقاله: یکی از حوزه های مدیریت دانش که بسیار موردتوجه سازمانها قرارگرفته است، ترجمه دانش است. علاوه بر آن، از ویژگیهای سمنها، حضور موقتی افرا…