نوشته‌ها

تصویر کتاب سرمایه های ماندگار
, ,

بررسی میزان تحقق اهداف راهبردی پویش مهروزی و پویش امید و آ گاهی ساختن از کرونا جمعیت طلوع بی نام و نشان ها (مورد پژوهی:42660 خانوار مخاطب پویش)

بررسی میزان تحقق اهداف راهبردی پویش مهروزی و پویش امید و آ گاهی ساختن از کرونا جمعیت طلوع بی نام و نشان ها (مورد پژوهی:42660 خانوار مخاطب پویش) فاطمه زارع پیرحاجی ** دانشجو ی دکتری روابط بین الملل International@toloo.org اکبر رجبی م…
تصویر کتاب سرمایه های ماندگار
, ,

تبیین نقش شبکه سازی بر قابلیت نوآوری در سازمان های مردم نهاد

تبیین نقش شبکه سازی بر قابلیت نوآوری در سازمان های مردم نهاد احسان شریف احمدیان دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران   خلاصه هدف از این مقاله، شناسایی جایگاه و مزایای شبکه سازی در …
تصویر کتاب سرمایه های ماندگار
, ,

بررسی نقش انجمن پاراستنی ژین در ارتقاء سطح کیفیت زندگی مراجعین به انجمن

  بررسی نقش انجمن پاراستنی ژین در ارتقاء سطح کیفیت زندگی مراجعین به انجمن جمال مصطفی پور 1 1_کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد Jamal.mostafapour65@gmail.com       چکیده: مقاله حاض…
تصویر کتاب سرمایه های ماندگار
, ,

شناسایی و اندازه گیری عوامل موثر بر ترجمه دانش در سازمانهای مردم نهاد، مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

  شناسایی و اندازه گیری عوامل موثر بر ترجمه دانش در سازمان های مردم نهاد مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء محمد اسماعیلی1 1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهره وری اصفهان، ایران نویسنده مسئول مکاتبات: m.esmaeili4@gmail.com…
تصویر کتاب سرمایه های ماندگار

کتاب «سرمایه های ماندگار»

نام کتاب سرمایه های ماندگار زیر عنوان روش های تأمین مالی خیریه ها و سازمان های مردم نهاد نویسندگان دکتر مهدی طغیانی دکتر محمدمهدی کاظمی ناشر مهرستان نوبت چاپ اول شمارگان 1000 تعداد صفحه 378 تاریخ چاپ 1399 چکیده ک…
تصویر کتاب سرمایه های ماندگار
, ,

ارزیابی ترجمه دانش در سازمانهای مردم نهاد، مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

  ارزیابی ترجمه دانش در سازمان های مردم نهاد مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء محمد اسماعیلی1 1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهره وری اصفهان، ایران نویسنده مسئول مکاتبات: m.esmaeili4@gmail.com     چ…