نوشته‌ها

, ,

تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان

  تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان محمد صالح طیب نیا [1] حوریه ربانی اصفهانی[2]   چکیده : در ایران و جوامع اسلامی انجام کارهای خیر  نه تنها در زمان فعلی بلکه در زمان های گذشته نیز زمینه ی مناسبی برای …
, ,

بررسی تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در موسسه های خیریه

  بررسی تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در موسسه های خیریه حبیب الله حسن زاده مدیر آموزش و پژوهش جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران hasanzadeh.kh@gmail.com     چکیده: علت اصلی تشکیل …