نوشته‌ها

, ,

معناشناسی فی سبیل االله در قرآن کریم مورد پژوهی انفاق ، جهاد با مال و ایتاء ذی القربی و مساکین

عبدالهادی فقهی زاده - استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران حسام امامی دانالو - دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی چکیده مقاله: ترکیب فی سبیل الله از عبارت های پربسامد قرآن کریم، در اثنای آیات گوناگون، محمل بسیاری از احکام الهی قرار گرفته که معرف ضرورت شناخت معنا…