نوشته‌ها

, , ,

بازآرایی نظام حکمرانی تامین اجتماعی؛ ضرورت ها و راهبردها

بازآرايي نظام حکمراني تامين اجتماعي؛ ضرورت ها و راهبردها دکتر محمدرضا اخضریان کاشانی استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه تهران چکیده: تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای مهم در تمامی کشورها به حساب می آید؛ تامین اجتماعی به لحاظ کارکرد و خدمات با اک…
, ,

امپراطوری خیریه های مردم نهاد در ایران و جهان و زمینه های فعالیت آنها

امپراطوری خیریه¬های مردم¬نهاد در ایران و جهان و زمینه¬های فعالیت آن¬ها محسن عبداله¬زاده1، ابوذر پرهیزکاری*2 1، 3 دکترای پزشکی عمومی، مدیر عامل شرکت دارویی بهستان پخش (سهامی خاص) *2دکترای اقتصاد، مدیر آموزش و تعالی سازمانی شرکت بهستان پخش (…