نوشته‌ها

, ,

لزوم توجه به آموزش حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در مدارس به عنوان خیر ماندگار

وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه حسین محمودی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی چکیده میل به احسان و نیکوکاری و انگیزه جاودانه زیستن سبب می گردد که انسانها همواره نسبت به انتقال سرمایه و دارایی خویش به…
, ,

خیرماندگار در چالش اسناد توهمی و تجلی عقلانیت در نیکوکاری

علی اصغر پورعزت - استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران نیلوفر کوکلان - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران چکیده مقاله: خیر ماندگار، خیری مبتنی بر عمل عقلانی است . در واقع گویا میان ماندگاری، خرد و نیکوکاری پیوندی طبیعی وجود دارد، در…
, ,

بررسی و تحلیل بازتاب وقف و نذر ، دو خیر ماندگار، در ضرب المثلهای فارسی

بررسی و تحلیل بازتاب «وقف» و «نذر»، دو خیر ماندگار، در ضرب‏المثل‏های فارسی خدیجه حاجیان استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس khadijehhajiyan@yahoo.com چکیده: «وقف» و «نذر» در زیر ساخت‏های اجتماعی و اقتصادی جوام…