نوشته‌ها

کتاب «خیریه در جوامع اسلامی»

نام کتاب خیریه در جوامع اسلامی نویسنده امی سینگر مترجم دکتر فاطمه سلجوقیان ویراستاری علمی دکتر محمدصالح طیب نیا؛ دکتر سیدحسین سیدی ناشر قبسات شمارگان ۱۰۰۰ تعداد صفحه 438 تاریخ چاپ 1396 چکیده کتاب: چکیده کتا…