نوشته‌ها

, ,

بررسی نقش تامین مالی جمعی خیرخواهانه در ایجاد اشتغال و تولید

حسن کیائی - عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاددانشگاه امام صادق (ع) محمد سلیمانی - عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاددانشگاه امام صادق (ع) چکیده مقاله: تامین مالی جمعی، که توسعه آن وامدار پیشرفت فناوری اطلاع…
تصویر کتاب سرمایه های ماندگار

کتاب «سرمایه های ماندگار»

نام کتاب سرمایه های ماندگار زیر عنوان روش های تأمین مالی خیریه ها و سازمان های مردم نهاد نویسندگان دکتر مهدی طغیانی دکتر محمدمهدی کاظمی ناشر مهرستان نوبت چاپ اول شمارگان 1000 تعداد صفحه 378 تاریخ چاپ 1399 چکیده ک…

کتاب«معماران عصر جدید»

نام کتاب معماران عصر جدید زیر عنوان تحلیلی نوین بر وضعیت سازمان های مردم نهاد در ایران و جهان نویسندگان دکتر محمدصالح طیب نیا مینا فلاح دکتر حوریه ربانی ناشر مهرستان نوبت چاپ اول شمارگان 1000 تعداد صفحه 362 تاریخ چاپ…
, ,

ارزیابی ترجمه دانش در سازمانهای مردم نهاد، مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

محمد اسماعیلی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهره وری اصفهان، ایران چکیده مقاله: یکی از حوزه های مدیریت دانش که بسیار موردتوجه سازمانها قرارگرفته است، ترجمه دانش است. علاوه بر آن، از ویژگیهای سمنها، حضور موقتی افرا…
, ,

الگوی آموزش و تعالی حرفه ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری

صادق رضایی - استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین چکیده مقاله: احسان و نیکوکاری بخش مهمی از فرهنگ دینی و ملی مردم ایران به شمار می آید و گستردگی آن در کشور نشان از اهتمام تاریخی مردم این مرزوبوم به امور خیریه و نیکوکاری…
, ,

اندیشه های خیرخواهانه در مثنوی معنوی

علی محمد موذنی - استاد دانشگاه تهران چکیده مقاله: ادب فارسی به طورکلی و ادب عرفانی فارسی به طور خاص، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر معارف قرآنی و دینی قرار گرفته است و غنای فرهنگی و نوع دوستیاش بیشتر، وامدار آموزه های دینی و اسلامی …
, ,

ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد

سعیده داوری مقدم - کارشناسی ارشد جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. عضو موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد چکیده مقاله: بنیادها و موسسات خیریه سهم بسزایی در کاهش مشکلات انسانی در سراسر جهان دارند. در شهرستان بروجرد نیز موسسه خیریه ایتام الغدیر…
, ,

ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین سازمانی(سازمان خیریه)

نسیم غنبرطهرانی - استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی. آزاده شریفی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی، محمدوحید سبط - استاد،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی چکیده…
, ,

ارائه الگوی نوین جذب منابع مالی سازمان های مردم نهاد با رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی

محمود خطیب - دانشجو دکترا، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره) چکیده مقاله: در این تحقیق با بررسی انواع روشهای جذب کمک مالی در سازمانهای غیرانتفاعی به شناسایی انواع نهادهای مالی نیکوکاری با تاکید…
, ,

احسان و نیکوکاری از نگاه سعدی

معصومه صادقی - عضو هیات علمی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی گرمسار چکیده مقاله: استفاده از ظرفیتهای ادبی کشور میتواند کمک موثری در بهبود و توسعه مفهوم نیکوکاری در میان مردم این سرزمین داشته باشد. علیرغم غلبه عناص…