نوشته‌ها

, ,

مولفه های حکمرانی امور خیر در دیدگاه امام علی (ع)

مؤلفه¬های حکمرانی امور خیر در دیدگاه امام علی (ع) محمدحسین بهمن پور لیلی سمیرا کثیری چکیده موفقیت یک حکومت در ایجاد نظام‌های حکمرانی متعدد و مطلوب در زمینه‌های مختلف است تا با تقسیم مسئولیت های متنوع بین نهادها و بخش‌های گوناگون، اهداف از پی…
, ,

راهبرد حکمرانی مطلوب در امور خیر؛ با تاکید بر فضای مجازی

راهبرد حکمرانی مطلوب در امور خیر؛ با تأکید بر فضای مجازی محمدرضا اخضریان کاشانی1، مهدی احمدی2* استادیار مرکز مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران.1 2*.دانشجو کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران Mehdiahmadi0842@yahoo.com چکیده ی…
, ,

حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل

حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل سید حسین سیدی عضو هیئت علمی پژوهشکده آلاء چکیده نیکوکاری و فعالیت های خیرخواهانه هر چند یک پدیده با ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، تاریخی و دینی است، اما با توسعه سازوکارهای نهادی این فعالیت ها، …
, ,

جایگاه شاخص های حکمرانی مطلوب در ماموریت سازمانهای خیریه ایران

جایگاه شاخص‌های حکمرانی مطلوب در ماموریت سازمان‌های خیریه ایران حسین جودت چافی1، دکتر سیدحسین سیدی2، علیرضا اکرامیان3 1کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد، jodat.hosein@gmail.com 2دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی 3طلبه سطح دو حوز…
, ,

اولویت بندی خیریه های حوزه کمک های انسانی بر اساس معیار های حکمرانی امر خیر

اولویت بندی خیریه های حوزه کمک های انسانی بر اساس معیار های حکمرانی امر خیر حمید حاجی ابراهیم1*، سید حسین سیدی2، سید مهدی میرحسینی 3 1* استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. نویسنده مسئول مکاتب…