نوشته‌ها

, ,

جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران

محمدجواد رحمانی - مدیر عامل موسسه خیریه سعادت پیشگان شهرستان آباده اشرف السادات عاوی پور - رییس هییت مدیره موسسه خیریه سعادت پیشگان آباده چکیده مقاله: پژوهش حاضر به منظور بررسی جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران صورت گرفت.پژوهش حاضر ا…