نوشته‌ها

, ,

نقش سازمانهای مردم نهاد در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

  نقش سازمان های مردم نهاد در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان عاطفه گل پرور مشهدی وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور نویسنده مسئول مکاتبات Atefeh.golparvar@yah…