نوشته‌ها

, ,

طراحی مدل همکاری نهادهای دولتی برای جذب مشارکتهای مردمی

  طراحی مدل همکاری نهادهای دولتی برای جذب مشارکت های مردمی   سید حسین سیدی دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، نویسنده مسئول دانشگاه علامه طباطبایی، 09191060323، Seyedhosein283@gmail.com   چکیده جذب مش…