نوشته‌ها

, ,

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ وقف

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ وقف سعید مسعودی پور1 1 دکتری مدیریت بازاریابی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری : masoodipoor@tsi.ir چکیده: امروزه دانش بازاریابی به عنوان ابزاری مهم برای سازمان‌های غیر…
, ,

بررسی کارکردهای اجتماعی وقف در بهبود رفاه اجتماعی

بررسی کارکردهای اجتماعی وقف در بهبود رفاه اجتماعی سید ابراهیم مساوات، 2. اسماعیل باباامیری، 3. پیام فرهادی نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه یاسوج دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زند شیر…
, ,

بررسی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی با تاکید بر وقف

  بررسي نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی  با تاکید بر وقف مهدی فاطمی1، عالیه حسینی2 1، دانشجوی دکتری علوم اقتصادی ، Fatemi042@yahoo.com 2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی     چکیده:   توسعه اقتصادي يكي از آرمان …