نوشته‌ها

, ,

بررسی عوامل موثر بر تامین مالی جمعی به کمک رسانه های اجتماعی در موسسات خیریه

نسیم غنبرطهرانی - استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران فاطمه مبشرراد - دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی تهران چکیده مقاله: سازمان های خیریه مردم نهاد به سبب عملکرد مستقلی که دار…