نوشته‌ها

, ,

بنیان های نظری و راهکارهای عملی در آینده پژوهی مساله محور در مورد خیریه ها

الهام ملک زاده - عضو هیات علمی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زهرا علیزاده بیرجندی - عضو هیات علمی،گروه تاریخ، دانشگاه بیرجند چکیده مقاله: مطالعات آینده نگری در علوم از علوم نوپای میان رشته ای و واکنشی راهبردی است که…