نوشته‌ها

, ,

بازنمایی وقف در رسانه (مورد تجربی: تحلیل محتوای فصلنامه وقف، میراث جاویدان بین سالهای 1391 تا 1393)

بازنمایی وقف در رسانه مورد تجربی: تحلیل محتوای فصلنامه وقف، میراث جاویدان بین سالهای 1391 تا 1393 سید ریاض الدین طباطبایی، 2. مهری بهار کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، 2. دکترای مطالعات فرهنگی چکیده: می‌توان گفت فصلنامه وقف،…
, ,

بازنمایی موسسات خیریه در فضای مجازی

  بازنمایی مؤسسات خیریه در فضای مجازی   دکتر پروانه شاه حسینی [1] مهناز اسماعیلیان طاری [2]   چکیده: فعالیت در امور خیر از دیرباز در تمامی فرهنگ ها مورد توجه بوده است و در هر زمانی با توجه به سطح فناوری های …
, ,

بازنمایی امور و فعالیتهای خیریه در رسانه های جمعی: مطالعه ی نشانه شناختی ویدئوهای تبلیغاتی در رابطه با گسترش نیکوکاری

    بازنمایی امور و فعالیت‌های خیریه در رسانه‌های جمعی: مطالعه‌ی نشانه‌شناختی ویدئوهای تبلیغاتی در رابطه با گسترش نیکوکاری   دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان farnazgorjian2@gmail.com   &…