نوشته‌ها

, ,

نیکوکاری و خیریه، آسیب ها و چالش ها

سامان حیدری دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش سیاست گذاری عمومی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Saman_haydari@yahoo.com 09368388181نیروی وصول مطالبات صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان کردستان نیکوکاری و خیریه، آسیب ها و چا…
, ,

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیتهای خیر و عام المنفعه

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیت‌های خیر و عام‌المنفعه ابوالفضل فتح‌آبادی1 1دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده مسئول مکاتبات):Abolfazl.Fathabadi@yahoo.com چکیده: از شاه نعمت‌اللهی ولی به‌عنوان یکی از پی…
, ,

جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران

جايگاه امر خير و وقف در حقوق ايران 1محمد جواد رحماني، 2اشرف السادات علوي پور 1مدير عامل موسسه خيريه سعادت پيشگان شهرستان آباده 2رئيس هيئت مديره موسسه خيريه سعادت پيشگان آباده چکيده پژوهش حاضر به منظور بررسي جايگاه امر خير و وقف در…
, ,

بنیان های نظری و راهکارهای عملی در آینده پژوهی مساله محور در مورد خیریه ها

بنیان های نظری و راهکارهای عملی در آینده پژوهی مساله محور در مورد خیریه ها الهام ملک زاده، زهرا علیزاده بیرجندی هیات علمی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نویسنده مسئول:  elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir هیات علمی،گروه …
, ,

بررسی تطبیقی نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان

  بررسی تطبیقی  نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان میلاد مرادی، سعید زرندی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرین دولتی دانشگاه علامه طباطبایی استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی نویسنده…
, ,

تحلیل و واکاوی وضعیت موجود امر خیر در ایران

تحلیل و واکاوی وضعیت موجود امر خیر در ایران   [1]دکتر محمد صالح طیب نیا حوریه ربانی اصفهانی[2]   چکیده :   فرهنگ ایرانی، به دلیل گستردگی آموزه‌های دینی و اخلاقی، زمینه بسیار مساعدی برای تاسیس موسسه های خیریه…
, ,

ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام المنفعه بزرگان صوفیه در ایران

  ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام‌المنفعه بزرگان صوفیه در ایران ابوالفضل فتح‌آبادی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی( نویسنده مسئول مکاتبات):Abolfazl.Fathabadi@yahoo.com   چکیده: مطالعه …