نوشته‌ها

, ,

واکاوی مولفه های امور خیر در سرمایه اجتماعی با مطالعه آرمانشهر اسلامی

مهدی توسلی - کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی ، بنیاد خیریه راهبری آلاء حسن بلخاری قهی - عضو هیات علمی دانشگاه تهران گروه مطالعات عالی هنر فایزه تقی پور - عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خورا…
, ,

اقتصاد و فرهنگ یاریگری های سنتی؛ به سوی مدل بومی امورخیر یاریگرانه در ایران معاصر

محسن امین - دانشجوی مقطع دکتری رشته جامعه شناسی فرهنگی. دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: یکی از ویژگی های اساسی نظام سرمایه داری، افزایش میزان فردگرایی و به تبع آن کاهش سطح همیاری انسان ها در تعاملات جمعی و اجتماعی است. این فردگرایی بر جوا…
, ,

ارایه الگوی کارآمد تربیتی امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورش

نعمت الله موسی پور - دانشیار،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان لیلا عیاری - دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی سیدمحمد سیدکلان - دانشجوی دکت…