نوشته‌ها

, ,

سرمایه اجتماعی و امورخیریه در حکمرانی خوب

سرمایه اجتماعی و امورخیریه در حکمرانی خوب مژگان آسا¹ ، محمد رضا اخضریان کاشانی² (1)دانشجوی دکتری جامعه شناسی m.asa94@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(2) چکیده امروزه حکمرانی خوب به پویش ها یا فرایند های تصمیم گیری ،چگونگی کاربرد قدر…
, ,

خیر مجازی: راهبردهای تحقق خیر فردی و خیر اجتماعی در فضای مجازی

خير مجازي: راهبردهاي تحقق خير فردي و خير اجتماعي در فضاي مجازي رضا بنی‌اسد استاديار و عضو مركز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام baniasadmba@gmail.com/   http://baniasad.ir چکیده خير در فضاي فيزيكي و حقيقي زندگي انسان سنتي ديرينه است. اما امروزه با ظهو…