نوشته‌ها

, ,

بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج

محمدمهدی الشریف - دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: به موجب ماده ۵۵ قانون مدنی » وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و من…