نوشته‌ها

, ,

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیتهای خیر و عام المنفعه

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیت‌های خیر و عام‌المنفعه ابوالفضل فتح‌آبادی1 1دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده مسئول مکاتبات):Abolfazl.Fathabadi@yahoo.com چکیده: از شاه نعمت‌اللهی ولی به‌عنوان یکی از پی…
, ,

ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام المنفعه بزرگان صوفیه در ایران

  ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام‌المنفعه بزرگان صوفیه در ایران ابوالفضل فتح‌آبادی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی( نویسنده مسئول مکاتبات):Abolfazl.Fathabadi@yahoo.com   چکیده: مطالعه …