نوشته‌ها

, ,

تاثیرات متقابل ژنتیک و محیط بر بروز صفات و ویژگی های اخلاقی مرتبط با امور خیر از منظر علم و دین

تاثیرات متقابل ژنتیک و محیط بر بروز صفات و ویژگی های اخلاقی مرتبط با امور خیر از منظر علم و دین سید مجتبی خیام نکویی1، ید الله دالوند2، صفورا جباری3 دانشیار بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه …
, ,

بررسی کارکردهای اجتماعی وقف در بهبود رفاه اجتماعی

بررسی کارکردهای اجتماعی وقف در بهبود رفاه اجتماعی سید ابراهیم مساوات، 2. اسماعیل باباامیری، 3. پیام فرهادی نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه یاسوج دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زند شیر…
,

آسیب شناسی خیریه ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی

آسیب‌شناسی خیریه‌ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی محمّدرضا آرام کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)  m.aram@isu.ac.ir چکیده خیریه‌ها تاکنون نقش مؤثری در گسترش امور خیر در جامعه ای…
, ,

منابع تامین مالی امر خیر در فقه امامیه

  منابع تأمین مالی امر خیر در فقه امامیه محمّدرضا آرام پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) و دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی Mr.aram@chmail.ir     چکیده: یکی از ارکان …
, ,

بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی

  بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی رقیه حق شناس نویسنده اول1، سیده سلمه بلاغی نویسنده دوم2*، سید قاسم بلاغی نویسنده سوم3 1 دانشجوی دکتری شیعه شناسی، گرایش کلام، دانشکده شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم. 3 دانشجوی کارشن…