نوشته‌ها

, ,

اقدامات سمن های جوانان استان مرکزی در تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی در دوران شیوع ویروس کووید19

اقدامات سمن‌های جوانان استان مرکزی در تهیه و توزیع بسته‌های کمک‌معیشتی در دوران شیوع ویروس کووید19 ابوالفضل فتح‌آبادی1، علی انصاری2 1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسئول مکاتبات: Abolfazl.Fathabadi@yahoo.com 2 …