نوشته‌ها

, ,

تحلیل روش های سنجش عملکرد نیروی داوطلب در سازمان های مردم نهاد

  تحلیل روش های سنجش عملکرد نیروی داوطلب در سازمان های مردم نهاد 1نسیم غنبر طهرانی، 2زهرا برومند* 1استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران *2دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فن…