نوشته‌ها

, ,

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی

فیروزه عزیزی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: حکمرانی امور خیر از جمله موضوعات مورد مناقشه به ویژه از بعد اعتماد و اطمینان است.در این مقاله ،تلاش می شود تا شیوه و نگرش دیگری به چگونگی حکمرانی موسسات و نهادهای خیریه ای که ر…
, ,

بررسی روند تغییرات ارزش نوع دوستی مردم تهران

محمد آقاسی - دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی محمدرضا جوادی یگانه - دانشیاردانشگاه تهران زهراسادات روح الامین - کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی چکیده مقاله: یکی از انواع تغییرات اجتماعی، تغییرات برنامه ریزی شده است که…