نوشته‌ها

, ,

واکاوی اثربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان(مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی)

واکاوی اثربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان (مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی) دکتر حوریه ربانی اصفهانی1 دکتر محمد صالح طیب نیا2 .1 *معاونت پژوهشی پژوهشکده آلاء ، مدرس دانشگاه اصفهان .2رییس پزوهشکده آلاء، مدیرعامل بنیاد آلاء…
, ,

ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد

  ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد[*]                  سعیده داوری مقدم کارشناسی ارشد جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. عضو موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد raha_sdm…