نوشته‌ها

, ,

بررسی تاثیر آموزش ابتدایی و متوسطه بر مخارج خیر و نیکوکارانه در چارچوب یک الگوی پویای سیستمی در استان های ایران: دوره مطالعه 1379-1393

بررسی تاثیر آموزش ابتدایی و متوسطه بر مخارج خیر و نیکوکارانه در چارچوب یک الگوی پویای سیستمی در استان­های ایران: دوره مطالعه 1379-1393 محمدحسین کریم1، مهدی قائمی­اصل2 1دانشیار گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛ …
, ,

بررسی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی با تاکید بر وقف

  بررسي نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی  با تاکید بر وقف مهدی فاطمی1، عالیه حسینی2 1، دانشجوی دکتری علوم اقتصادی ، Fatemi042@yahoo.com 2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی     چکیده:   توسعه اقتصادي يكي از آرمان …
, ,

ایده آموزش تخصصی علم اقتصاد و راه اندازی کسب وکار: بهره گیری از رسانه های جمعی و نوین در اجرا و بازتولید امور خیر آموزشی در زمینه کارآفرینی

ایده آموزش تخصصی علم اقتصاد و راه‌اندازی کسب‌‌وکار:  بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و نوین در اجرا و بازتولید امور خیر آموزشی در زمینه کارآفرینی مرضیه عسکری، کارشناس ارشد علوم اجتماعی(مطالعات فرهنگی) Masterstroke00@gmail.com 09…
, ,

الگوی آموزش و تعالی حرفه ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری

 الگوی آموزش و تعالی حرفه ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری صادق رضایی[1]   چکیده احسان و نیکوکاری بخش مهمی از فرهنگ دینی و ملی مردم ایران به شمار می‏آید و گستردگی  آن در کشور نشان از اهتمام تاریخی مردم این مرز و بوم به امور خیر…