نوشته‌ها

, ,

مطالعه ، ارزیابی و تجربه های ملی امور خیر در زمینه بحرانهای ملی در کشور

پرویز گرشاسبی - معاون آبخیزداری ، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ابوالقاسم حسین پور - مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور مهدی شفقتی - معاون مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آب…