قوانین کشورهای اسلامی عمدتا برگزفته از اصول دینی و شرعی است و حوزه امر خیر نیز از این امر مستثنی نیست و چه بسا در حوزه وقف ارتباطی ناگسستنی میان قوانین وقف و شرع وجود دارد. لذا می بایست مبانی فقهی  حوزه امر خیر و مسائل وقف استخراج شود و بعد از آن قوانین حقوقی مرتبط ایجاد شود. با توجه به جدید بودن موضوع در کشور و خلاء مطالعاتی در این حوزه، پژوهشکده آلاء قصد دارد به صورت منسجم در این حوزه اقدام به فعالیت های پژوهشی نماید.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.