کتاب «مناره های ملکوت»

نام کتاب مناره های ملکوت زیر عنوان جایگاه فکری و مذهبی در معماری جهان اسلام نویسندگان زهرا پورشعبانیان ناشر مهرستان نوبت چاپ   اول شمارگان ۱۰۰۰ تعداد صفحه 378 تاریخ چاپ 1399 چکیده کتاب: معماری …
تصویر کتاب سرمایه های ماندگار

کتاب «سرمایه های ماندگار»

نام کتاب سرمایه های ماندگار زیر عنوان روش های تأمین مالی خیریه ها و سازمان های مردم نهاد نویسندگان دکتر مهدی طغیانی دکتر محمدمهدی کاظمی ناشر مهرستان نوبت چاپ اول شمارگان 1000 تعداد صفحه 378 تاریخ چاپ 1399 چکیده ک…

کتاب«معماران عصر جدید»

نام کتاب معماران عصر جدید زیر عنوان تحلیلی نوین بر وضعیت سازمان های مردم نهاد در ایران و جهان نویسندگان دکتر محمدصالح طیب نیا مینا فلاح دکتر حوریه ربانی ناشر مهرستان نوبت چاپ اول شمارگان 1000 تعداد صفحه 362 تاریخ چاپ…

کتاب «همیشه جاری»

  نام کتاب: همیشه جاری زیر عنوان: مروری اجمالی بر جایگاه وقف و مؤسسه های خیریه نویسنده: نادر ریاحی سامانی ناشر: مهرستان نوبت چاپ: اول شمارگان: 1000 جلد تعداد صفحه:86 قیمت: 25000 تومان چکیده کتاب: نه…

کتاب «به توان ایران»

نام کتاب به توان ایران زیر عنوان درآمدی بر مطالعات امر خیر در ایران آسیب ها و راهکارها نویسندگان دکتر محمدصالح طیب نیا دکتر حوریه ربانی ناشر قبسات نوبت چاپ   اول شمارگان ۱۰۰۰ تعداد صفحه 132 تاریخ چا…

کتاب «راهنمای مدیریت خیریه»

نام کتاب راهنمای مدیریت خیریه زیر عنوان کشورهای انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی نویسندگان دان باوتری کیت کرکلند ناشر بارتا نوبت چاپ   اول شمارگان 300 تعداد صفحه 731 تاریخ چاپ 1397 چکیده کتاب: کتاب «راهنمای مدیریت …

کتاب «سفیران مهربانی»

نام کتاب سفیران مهربانی زیر عنوان چگونه داوطلبان را در سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مدیریت کنیم؟ نویسندگان ضحی اثنی عشری پریسا علیوردی ناشر قبسات نوبت چاپ   اول شمارگان 2000 تعداد صفحه 184 ت…

کتاب «خیریه در جوامع اسلامی»

نام کتاب خیریه در جوامع اسلامی نویسنده امی سینگر مترجم دکتر فاطمه سلجوقیان ویراستاری علمی دکتر محمدصالح طیب نیا؛ دکتر سیدحسین سیدی ناشر قبسات شمارگان ۱۰۰۰ تعداد صفحه 438 تاریخ چاپ 1396 چکیده کتاب: چکیده کتا…