,

کارگاه “مقاله نویسی کیفی”

به اطلاع مي رساند در راستاي توجه به دغدغه هاي دانشجويان در خصوص تدوين مقالات علمي، پژوهشكده مطالعات وقف و نیکوکاری‌(خیرماندگار) با همكاري دانشكده الهيات و معارف اهل البيت(ع) در هفته پژوهش برگزار مي نمايد: كارگاه «مقاله نويسي كيفي» مدرس: دكتر حوريه ر…