در این دسته مقالات پذیرفته شده در دبیرخانه سومین همایش ملی خیرماندگار با موضوع مطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امورخیر که در 12 و 13 اسفند 99 برگزار شده است، بارگذاری گردیده است.

, ,

اولویت بندی خیریه های حوزه کمک های انسانی بر اساس معیار های حکمرانی امر خیر

اولویت بندی خیریه های حوزه کمک های انسانی بر اساس معیار های حکمرانی امر خیر حمید حاجی ابراهیم1*، سید حسین سیدی2، سید مهدی میرحسینی 3 1* استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. نویسنده مسئول مکاتب…
, ,

اولویت بندی خیریه های حوزه انسانی بر اساس معیارهای حکمرانی امر خیر

اولویت بندی خیریه های حوزه انسانی بر اساس معیارهای حکمرانی امر خیر حمید حاجی ابراهیم1*، فاطمه جعفری2، نیلوفر همتی قاوشوق 2 1* استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. نویسنده مسئول مکاتبات: Hamid.Haji…
, ,

امپراطوری خیریه های مردم نهاد در ایران و جهان و زمینه های فعالیت آنها

امپراطوری خیریه¬های مردم¬نهاد در ایران و جهان و زمینه¬های فعالیت آن¬ها محسن عبداله¬زاده1، ابوذر پرهیزکاری*2 1، 3 دکترای پزشکی عمومی، مدیر عامل شرکت دارویی بهستان پخش (سهامی خاص) *2دکترای اقتصاد، مدیر آموزش و تعالی سازمانی شرکت بهستان پخش (…
, ,

اقدامات سمن های جوانان استان مرکزی در تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی در دوران شیوع ویروس کووید19

اقدامات سمن‌های جوانان استان مرکزی در تهیه و توزیع بسته‌های کمک‌معیشتی در دوران شیوع ویروس کووید19 ابوالفضل فتح‌آبادی1، علی انصاری2 1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسئول مکاتبات: Abolfazl.Fathabadi@yahoo.com 2 …
, ,

ارزیابی آموزشهای مهارتی و یادگیری سازمانی در نهادهای غیردولتی (لزوم سیاست گذاری برای توانمندسازی نیروی انسانی)

ارزیابی آموزش‌های مهارتی و یادگیری سازمانی در نهادهای غیردولتی (لزوم سیاستگذاری برای توانمندسازی نیروی انسانی) محمد رضا علی پور *نویسنده مسئول مکاتبات: alipour.soc@gmail.com چکیده: در مقاله پیش‌رو، ضمن مرور مفاهیم حوزه "آموزش و یادگیری" در حوزه…
, ,

ادبیات نظری و تجربی عناوین و نشانه ای افتخار در مقابل مشوق در بخش سوم در جهان و ایران

ادبیات نظری و تجربی عناوین و نشان¬های افتخار در مقابل مشوق در بخش سوم در جهان و ایران دکتر وحید مقدم*، ، مرجان اسماعیلی کرباسی** * استادیار دانشکده الهیات و معارف اهل بیت( (ع)، ، دانشگاهگروه معارف اهل البیت اصفهان، ، دانشگاه اصفهان. **دانش آموخته …