در این دسته مقالات پذیرفته شده در دبیرخانه سومین همایش ملی خیرماندگار با موضوع مطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امورخیر که در 12 و 13 اسفند 99 برگزار شده است، بارگذاری گردیده است.

, ,

محبت و خدمت به همنوع به عنوان خیری ماندگار در عرفان اسلامی

محبت و خدمت به هم¬نوع به عنوان خیری ماندگار در عرفان اسلامی قربان علمی1 معصومه فتحی2 *1 دانشیار ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران همراه09124572061 2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان چکیده:…
, ,

ضوابط واگذاری اموال غیرمنقول و منقول دولتی به موسسات خیریه، عام المنفعه و موقوفه

ضوابط واگذاری اموال غیرمنقول و منقول دولتی به موسسات خیریه، عام‎المنفعه و موقوفه محمد مهدی الشریف دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده سام…
, ,

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ وقف

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ وقف سعید مسعودی پور1 1 دکتری مدیریت بازاریابی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری : masoodipoor@tsi.ir چکیده: امروزه دانش بازاریابی به عنوان ابزاری مهم برای سازمان‌های غیر…
, ,

شرح و تفسیر احسان و نیکوکاری از منظر قرآن و روایات

شرح و تفسير احسان و نيكوكاري از منظر قرآن و روايات دکتر محمّدنبی احمدی دانشیار گروه عربی، دانشکده ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی. ايميل: mn.ahmadi217@yahoo.com همراه: 09183570131 عطاء پوررحيم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث…
, ,

شبکه های اجتماعی؛ بستر خدمات به خیریه ها

شبکه های اجتماعی؛ بستر خدمات به خیریه ها مهدی اختر محققی دکتری مدیریت رسانه چکيده شبکه های اجتماعی امروزه جز یی جدایی ناپذیر از زندگی مدرن شده اند و کمتر کسی را می توان یافت که حداقل با نام و کارکرد این شبکه ها آشنا نباشد بسیاری از تعاملات ا…
, ,

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه موقوفات

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه موقوفات محمّد خورشیدی¬اطهر کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم¬شناسی، دانشکدۀ پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: msun4@mailfa.org چکیده: وقف در اصطلاح فقهی و حقوقی، ح…
, ,

سناریویی بر انجام فعالیتهای خیرخواهانه

سناریویی بر انجام فعالیتهای خیرخواهانه نعمت الله موسی پور 1، اکرم حمیدی نصرآباد 2 1، استاد،گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان 2 دکتری برنامه ریزی درسی، نویسنده مسئول مکاتبات: hamidinasrabad@gmail.com چکیده: سناريونگاري روشي موثر و کارآ…
, ,

سرمایه اجتماعی و امورخیریه در حکمرانی خوب

سرمایه اجتماعی و امورخیریه در حکمرانی خوب مژگان آسا¹ ، محمد رضا اخضریان کاشانی² (1)دانشجوی دکتری جامعه شناسی m.asa94@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(2) چکیده امروزه حکمرانی خوب به پویش ها یا فرایند های تصمیم گیری ،چگونگی کاربرد قدر…
, ,

ساخت یابی، اعتباریابی و سنجش شاخص سواد خیریه ای

ساخت یابی، اعتباریابی و سنجش شاخص سواد خیریه ای سید علیرضا انوری1 1دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد، ali.anvary@yahoo.com چکیده تحقیق حاضر با هدف ساخت یابی، اعتباریابی و سنجش شاخص سواد خیریه ای انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه خیران شهر …
, ,

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی فیروزه عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس fazizi@modares.ac.ir چکیده حکمرانی امور خیر از جمله موضوعات مورد مناقشه به ویژه از بعد اعتماد و اطمینان است.در این مقاله ،تلاش می شود تا شیوه …