در این دسته مقالات دومین همایش ملی خیرماندگار با موضوع «مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز» که دهم و یازدهم دیماه سال 1397 در تهران برگزار شد، بارگذاری شده است.

, ,

آسیب شناسی قوانین در عرصه گسترش خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن

نویسنده: نادر ریاحی سامانی - کارشناس ارشد حقوق چکیده مقاله: هرچند ریشه کار خیر در کشور ما مبتنی برریشه های قرآنی است و مصادیق آن نیز نشات گرفته از وقف وصیت حبس قرضالحسنه صدقه انفاق است از طرفی چون برخی از این مولفه ها به عرصه تقنین وارد …
, ,

آثار روانشناختی فعالیت های نیکوکارانه بر سلامت روان دنیوی و سعادت ابدی اخروی از دیدگاه قرآن و حدیث

نویسنده: خدیجه احمدی بیغش - طلبه سطح چهار(دکترای تفسیر تطبیقی)- مدرس حوزه و دانشگاه چکیده مقاله: از نظر آموزه های دینی، نیکوکاری نخستین تاثیر را در زندگی دنیوی و اخروی شخص گذاشته و سلامت روان دنیوی و سعادت ابدی اخروی او را تضمین میکند. عبادت در…