, ,

فرهنگ نیکوکاری در ادبیات فارسی

فرهنگ نیکوکاری در ادبیات فارسی محبوبه اظهری، دانشجوی دوره دکتری ادبیات غنایی دانشگاه تهران چکیده تعالیم اخلاقي و دعوت به نیکی به عنوان يكي از وظايف اساسي ادبيات  از ديرباز  در جهان مطرح بوده است . به گونه ای که ترویج عمل خیر یکی ا…
, ,

فرهنگ اسلامی نیکوکاری و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

فرهنگ اسلامی نیکوکاری و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران ایمان ابراهیمی سطح 4 حوزه علمیه و دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. Ebrahimi12345@gmail,com چکیده: پرسش اصلی این پژوهش، چیستی مدل جامع تربیت…
, ,

طراحی صندوق نیکوکاری مردم نهاد، با بکارگیری روش تامین مالی جمعی

طراحی صندوق نیکوکاری مردم­نهاد ، با بكارگيري روش تأمين مالي جمعي حمید فهیمی1، عارف علیقلی پور2* 1کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران 2کارشناس ارشد حقوق مالی دانشگاه تهران، نویسنده مسئول مکاتبات: aaligholipour@gmail.com &nb…
, ,

شناسایی و سنجش مولفه های موثر در مدیریت دانش موسسات خیریه (مطالعه موردی: بنیاد خیریه راهبری آلاء )

شناسایی و سنجش مؤلفه های موثر در مدیریت دانش موسسات خیریه مطالعه موردی: بنیاد خیریه راهبری آلاء محسن زند1 (نویسنده مسوول)، زهره شهریاری2 1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایرانzandmohsen@yah…
, ,

شرایط فقهی، حقوقی ارکان وقف

شرایط فقهی، حقوقی ارکان وقف افسانه کنعانی1، مهناز بهرامی2* 1، کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، نویسنده مسئول مکاتبات: afsoon.k1368@gmail.com. *2کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی     چکیده: یکی از اعمال نیک و خیری که در جوامع مختلف …
, ,

شایسته سالاری در انتخاب کارکنان و مدیران حوزه امور خیر بر مبنای نهج البلاغه امام علی (ع)

  شایسته سالاری در انتخاب کارکنان و مدیران حوزه امور خیر بر مبنای نهج البلاغه امام علی (ع) مهدی نصراصفهانی دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان، mnasr@ase.ui.ac.ir   چکیده: در سازمان های رشد یافته و یا درحال رشد شایست…
, ,

شاخص های ارزیابی عملکرد بخش وقف و خیریه با استفاده از کارت امتیاز متوازن

شاخص­های ارزیابی عملکرد بخش وقف و خیریه با استفاده از کارت امتیاز متوازن سمیه مهدوی1، مهدی طغیانی2* 1 کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان *2استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان چکیده: …
, ,

سهام وقف، ابزار مالی جلب مشارکت عمومی در امور وقف

سهام وقف، ابزار مالی جلب مشارکت عمومی در امور وقف فیروزه عزیزی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس چکیده گرچه وقف از دیرباز و در ادیان قبل از اسلام وجود داشته، اما اسلام نخستین دینی بوده که چارچوب آنرا تعیین و نظام‌مند کرده است. …
, ,

سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه در تجربه ی خیران مدرسه ساز

  سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه در تجربه‌ی خیّران مدرسه‌ساز ندا رضوی ‌زاده عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی n.razavi@gmail.com چکیده:   توسعه­ی انسانی مستلزم فراهم‌آمدن فرصت‌های برابر برای دستیابی به آموزش، بهداشت و درآمد مکفی است. با این حال دولت‌ها همو…
, ,

درآمدی بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهی به عملکرد نهادهای خیریه در شهر مقدس مشهد

درآمدي بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهي به عملكرد نهادهای خيريه در شهر مقدس مشهد مصطفی سلیمی فر، سید حامد حسینی، وحید ارشدی استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، دکتری اقتصاد اسلامی چکیده: رفاه…