, ,

مفهوم شناسی واژه خیر

مفهوم شناسی واژه خیر عبد الله گمشادزهی فر مدیرعامل موسسه خیریه محسنین زاهدان چکیده موضوع این مقاله تحقیق و بررسی و تبیین احکام شرعی امور خیریه، وقف و نیکوکاری است، این مقاله شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی روایی و …
, ,

معنا شناسی صدقه در قرآن

معنا شناسی صدقه در قرآن فاطمه محمدی1، سیدحسین سیدی2 1دانشجوی کارشناسی علوم قرآن مجید، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 2دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی   چکیده پیشینه تاریخی نیکوکاری و کار خیر به آغاز خلقت بشر ب…
, ,

مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در دیدگاه اسلام و روانشناسی نوین

  مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در  دیدگاه اسلام و روانشناسی نوین نسرین انصاری*1، معصومه فتحی2 *1مدرس،گروه علوم تربیتی، دانشکده پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان 2معاونت آموزشی پژوهشی ، دانشکده پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان…
, ,

مشکلات و آفات فرا روی سنت حسنه وقف

  مشکلات و آفات فرا روی سنت حسنه وقف محمد ابراهیمی ورکیانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی چکیده: دراین معنا که سنت حسنه وقف وخیرات پدیده ای اخلاقی است که در سراسر جهان مورد توجه انسان های بیشماری بوده ومی باشد ومصادیق بسیاری ازاین …
, ,

مشارکت اثربخش در امور خیریه به مثابه مسیولیت اجتماعی؛ قاعده بازی توسعه پایدار

  مشارکت اثربخش در امور خیریه به مثابه مسئولیت اجتماعی؛ قاعده بازی توسعه پایدار رضا مهدی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، iamahdi@yahoo.com   چکیده دستاوردهای بشر و جوامع در فرایند توسعه و اهداف توسعه جهان…
, ,

مسیولیت دولت ها در گسترش فرهنگ امر خیر و سیاست گذاری های ضروری

  مسئولیت دولت ها در گسترش فرهنگ امر خیر و  سیاست گذاری های ضروری حسن بنیانیان عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چکیده از فرهنگ تلقی های بسیار متفاوتی وجود دارد و بسیاری از برداشت ها، مفهومی تقلیل یافته از فرهنگ است و همین امر …
, ,

مدیریت تصویر و بازاریابی سازمان های خیریه

مدیریت تصویر و بازاریابی سازمان‌های خیریه نادر جعفری هفت‌خوانی عضو هیأت‌علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام Jafari @ isu.ac.ir چکیده این مقاله با هدف طرح اهمیت و ضرورت توجه سازمان‌های خیریه‌ی ایرانی به موضوع مدیریت تصویر در برنامه‌…
, ,

جامعه خادم المصطفی (ص) الگوی نوین تامین مالی اسلامی علم و فناوری جهان اسلام

  مدل جامعه خادم المصطفی (ص) الگوی نوین تامین مالی اسلامی علم و فناوری جهان اسلام   محمود خطیب[*] دانشجوی دکترا مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی،mpf@mustafaprize.org     چکیده   امروزه یکی از چال…
, ,

لزوم توجه به آموزش حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در مدارس به عنوان خیر ماندگار

وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه حسین محمودی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی چکیده میل به احسان و نیکوکاری و انگیزه جاودانه زیستن سبب می گردد که انسانها همواره نسبت به انتقال سرمایه و دارایی خویش به…
, ,

قوانین و مقررات حامی فعالیت های خیریه در حوزه بهداشت و درمان: یک مطالعه مروری

قوانین و مقررات حامی فعالیتهای خیریه در حوزه بهداشت و درمان: یک مطالعه مروری محمدحسین زیلوچی، علی اکبری ساری، امیرحسین تکیان، محمد عرب، رضا کردی دانشجوی دکترای سیاستگذاری سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه…