, ,

گونه شناسی ماهیت امور خیریه در شبکه های مجازی (با تاکید بر پیام رسان تلگرام)

گونه­شناسی ماهیت امور خیریه در شبکه­های مجازی (با تأکید بر پیام­رسان تلگرام) مهری بهار1، سجاد حاجی­حسینلو2، اکبر بیات3 1 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعي دانشكاه تهران، Mbahat@ut.ac.ir 2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی_مطا…
, ,

کنشگری در امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

کنشگری در امور خیریه به مثابۀ سرمایۀ اجتماعی میرطاهر موسوی،  حمیدرضا هندی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی «trmousavi@gmail.com» پژوهشگر اجتماعی و دانشجوی دکتری تخصصی رشتۀ سلامت و رفاه اجت…
, ,

کسب وکار اجتماعی شیوه ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت های آن با کارآفرینی اجتماعی

کسب‌وکار اجتماعی شیوه‌ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت‌های آن با کارآفرینی اجتماعی حسین جودت چافی1، سیدحسین سیدی2 1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد 2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی نویسنده مسئول مکاتبات: 1371jodat@g…
, ,

کاوشی در باب نگره ی اسلامی به لوازم و پیامدهای احسان و نیکوکاری

  کاوشی در باب نگره ی اسلامی به لوازم و پیامدهای احسان و نیکوکاری مجید یاریان دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان (m.yaryan@gmail.com)   چکیده: احسان و نیکوکاری یکی از مفاهیم اخلاقی و ارزشی در عالم انسانی است که هم ادیان آسمانی و هم فطرت های پاک انسانی بر اه…
, ,

وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه

وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه حسین محمودی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی چکیده میل به احسان و نیکوکاری و انگیزه جاودانه زیستن سبب می گردد که انسانها همواره نسبت به انتقال سرمایه و دارایی خویش به…
, ,

واکاوی مولفه های امور خیر در سرمایه اجتماعی با مطالعه آرمانشهر اسلامی

واکاوی مولفه های امور خیر در سرمایه اجتماعی با مطالعه آرمانشهر اسلامی   مهدی توسلی، 2. حسن بُلخاری قِهی، 3. فائزه تقی‌پور کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی ، بنیاد خیریه راهبری آلاء عضو هیات علمی دانشگاه تهران گروه مطالعات عالی هنر ع…
, ,

نیاز سنجی آموزشی مراکز خیریه؛ مطالعه ای کیفی

نیاز سنجی آموزشی مراکز خیریه؛ مطالعه‌ای کیفی سعیده داوری مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی چکیده مراکز خیریه، موسسات غیر انتفاعی و غیرسیاسی محسوب می شوند که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تأسیس شده و در زمینه ارائه خدما…
, ,

نقش وقف و امورخیریه و داوطلبگی برفرایندهای اجتماعی

نقش وقف وامورخیریه و داوطلبگی برفرایندهای اجتماعی فائزه عظیم زاده اردبیلی ، محمد منصور عظیم زاده اردبیلی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران    azimzadeh@isuw.ac.ir دانشجوی دکتری روابط بین الملل وفوق لیسانس معارف اسلا…
, ,

نقش رفتار اجتماعی مطلوب (نیکوکاری) درارتقاء سازه های سرمایه اجتماعی

نقش رفتار اجتماعی مطلوب (نیکوکاری) درارتقاء سازه های سرمایه اجتماعی غلامرضاخضرلو، فریبا مولائی، مریم طایف نیا مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان، گروه علوم تربیتی - نویسنده مسؤل    gkhezrlo@gmail.com دبیر آموزش وپرورش کارشناس دانشگاه اصفهان …
, ,

نظام مرجعیت خیریه: موانع تحقق مرجعیت خیریه های سنتی-دینی در سطح نهادی

نظام مرجعیت خیریه: موانع تحقق مرجعیت خیریه­های سنتی-دینی در سطح نهادی سیدجمال قریشی1، ایمان اعیانی ثانی2، سعید نریمان3، امیر کاظم زاده4 1دانشجوی دکترا، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه شریف 2کارشناسی ارشد، اندیشکده م…