مطالب توسط علیرضا اکرامیان

, ,

اندیشه های خیرخواهانه در مثنوی معنوی

علی محمد موذنی – استاد دانشگاه تهران چکیده مقاله: ادب فارسی به طورکلی و ادب عرفانی فارسی به طور خاص، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر معارف قرآنی و دینی قرار گرفته است و غنای فرهنگی و نوع دوستیاش بیشتر، وامدار آموزه های دینی و اسلامی است. مثنوی مولانا که از قله های ادب منظوم عرفانی فارسی محسوب […]

, ,

ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد

سعیده داوری مقدم – کارشناسی ارشد جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. عضو موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد چکیده مقاله: بنیادها و موسسات خیریه سهم بسزایی در کاهش مشکلات انسانی در سراسر جهان دارند. در شهرستان بروجرد نیز موسسه خیریه ایتام الغدیر از سال 1352 فعالیتهای خود را آغاز کرده است. اهمیت برنامهریزی درست و نتیجهبخش […]

, ,

ارائه یک فرآیند برنامه ریزی در سازمان های خیریه و داوطلبی برای هم راستاسازی راهبردهای سازمان و راهبردهای منابع

امیر حیدری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ سعید علی خاصی – معاون طرح و برنامه، معاونت طرح و برنامه، بنیاد خیریه راهبری آلاء چکیده مقاله: سازمانهای خیریه و داوطلبی به سمت پیچیدگی بیشتر و عملیات در محیطی رقابتی هستند. رقابت در جذب منابع و ارائه ارزش بیشتر به مددجویان و مخاطبان […]

, ,

ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین سازمانی(سازمان خیریه)

نسیم غنبرطهرانی – استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی. آزاده شریفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی، محمدوحید سبط – استاد،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی چکیده مقاله: مسائل پیچیده در سالهای اخیر سازمانها را مجاب به تخصصی شدن و افزایش تعاملات بین سازمانی کرده است و با توجه به اینکه سازمانهای مشارکت […]

, ,

ارائه الگوی نوین جذب منابع مالی سازمان های مردم نهاد با رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی

محمود خطیب – دانشجو دکترا، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره) چکیده مقاله: در این تحقیق با بررسی انواع روشهای جذب کمک مالی در سازمانهای غیرانتفاعی به شناسایی انواع نهادهای مالی نیکوکاری با تاکید بر سرمایه گذاری اجتماعی برای سازمانهای مردم نهاد پرداخته است . هدف این مقاله ارائه الگو بومی از صندوقهای […]

, ,

احسان و نیکوکاری از نگاه سعدی

معصومه صادقی – عضو هیات علمی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی گرمسار چکیده مقاله: استفاده از ظرفیتهای ادبی کشور میتواند کمک موثری در بهبود و توسعه مفهوم نیکوکاری در میان مردم این سرزمین داشته باشد. علیرغم غلبه عناصر نبرد و ستیز در داستانها و افسانه ها توصیفات ویژه ای نیز در میان آثار ادبی […]

, ,

آسیب شناسی نظام خیریه در ایران با استفاده از ماتریس I-PA

مهدی مرتضوی – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران حسین محمدی دوست – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی نظام خیریه در ایران بوده است، بدین جهت پس از بررسی ادبیات نظری به تحلیل محتوای کیفی اسناد و مصاحبه با خبرگان حوزه خیریه و تحلیل محتوای آن پرداخته شده است، این […]

, ,

آسیب شناسی قوانین در عرصه گسترش خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن

نویسنده: نادر ریاحی سامانی – کارشناس ارشد حقوق چکیده مقاله: هرچند ریشه کار خیر در کشور ما مبتنی برریشه های قرآنی است و مصادیق آن نیز نشات گرفته از وقف وصیت حبس قرضالحسنه صدقه انفاق است از طرفی چون برخی از این مولفه ها به عرصه تقنین وارد و طی یک قرن گذشته که سنگ بنای […]

, ,

آثار روانشناختی فعالیت های نیکوکارانه بر سلامت روان دنیوی و سعادت ابدی اخروی از دیدگاه قرآن و حدیث

نویسنده: خدیجه احمدی بیغش – طلبه سطح چهار(دکترای تفسیر تطبیقی)- مدرس حوزه و دانشگاه چکیده مقاله: از نظر آموزه های دینی، نیکوکاری نخستین تاثیر را در زندگی دنیوی و اخروی شخص گذاشته و سلامت روان دنیوی و سعادت ابدی اخروی او را تضمین میکند. عبادت در هر شکلی که باشد، یکی از عوامل سلامت روان بوده است. […]