مطالب توسط علیرضا اکرامیان

, ,

بازتاب عمل خیر و نیکوکاری در داستان های کهن فارسی

بازتاب عمل خیر و نیکوکاری در داستان های کهن فارسی عبدالحسین موّحد چکیده مقاله برخی واژه ها در هر زبانی، کاربردی ویژه دارند. واژه «خیر و نیکوکاری» در زبان فارسی و فرهنگ عمومی ما نیز از دیرباز، کاربردی پر معنی، مردم شناختی و آموزشی داشته است. از این رو، ساختار نوشتاری و داستانی ادب فارسی […]

, ,

ایده آموزش تخصصی علم اقتصاد و راه اندازی کسب وکار: بهره گیری از رسانه های جمعی و نوین در اجرا و بازتولید امور خیر آموزشی در زمینه کارآفرینی

ایده آموزش تخصصی علم اقتصاد و راه‌اندازی کسب‌‌وکار:  بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و نوین در اجرا و بازتولید امور خیر آموزشی در زمینه کارآفرینی مرضیه عسکری، کارشناس ارشد علوم اجتماعی(مطالعات فرهنگی) Masterstroke00@gmail.com 09103142705     چکیده دنیای امروز و فرهنگ معاصر آکنده از رسانه‌هاست. رسانه‌های جمعی و رسانه‌های نوین همچون تلفن‌های همراه و رایانه‌های شخصی […]

, ,

انگیزه های امور خیرخواهانه و بازتاب آن در شعر فارسی

انگیزه های امورخیر خواهانه و بازتاب آن در شعر فارسی   پرستوحیدری[*] کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان عضو مؤسسه خیریه ایتام الغدیر     چکیده امور خیرخواهانه و نیکوکاری از دیرباز در هر جامعه ای با هر انگیزه ای از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. در کشورهای مختلف این امر را به وضوح می توان دید […]

, ,

انسان شناسی و انتخاب خیر در بستر ثنویت مزدایی و تاثیر آن در پایان نیک جهان

  انسان شناسی و انتخاب خیر در بستر ثنویت مزدایی و تاثیر آن در پایان نیک جهان نگارنده: متین سیف الهی دکترای ادیان و عرفان تطبیقی     چکیده   دین زرتشت در راستای مواجهه ای مطلوب با امور عالم به ثنویت یا دوگانه گرایی معتقد است. در باور معتقدان به این دین که در […]

, ,

ارزیابی ترجمه دانش در سازمانهای مردم نهاد، مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

  ارزیابی ترجمه دانش در سازمان های مردم نهاد مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء محمد اسماعیلی1 1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهره وری اصفهان، ایران نویسنده مسئول مکاتبات: m.esmaeili4@gmail.com     چکیده: یکی از حوزه‌های مدیریت دانش که بسیار مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفته است، ترجمه دانش است. علاوه بر آن، از […]

, ,

الگوی آموزش و تعالی حرفه ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری

 الگوی آموزش و تعالی حرفه ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری صادق رضایی[1]   چکیده احسان و نیکوکاری بخش مهمی از فرهنگ دینی و ملی مردم ایران به شمار می‏آید و گستردگی  آن در کشور نشان از اهتمام تاریخی مردم این مرز و بوم به امور خیریه و نیکوکاری است. در حال حاضر با […]

, ,

اندیشه های خیرخواهانه در مثنوی معنوی

علی محمد موذنی – استاد دانشگاه تهران چکیده مقاله: ادب فارسی به طورکلی و ادب عرفانی فارسی به طور خاص، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر معارف قرآنی و دینی قرار گرفته است و غنای فرهنگی و نوع دوستیاش بیشتر، وامدار آموزه های دینی و اسلامی است. مثنوی مولانا که از قله های ادب منظوم عرفانی فارسی محسوب […]

, ,

ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد

  ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد[*]                  سعیده داوری مقدم کارشناسی ارشد جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. عضو موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد raha_sdm@yahoo.com   چکیده بنیادها و موسسات خیریه سهم بسزایی در کاهش مشکلات انسانی در سراسر جهان دارند. در شهرستان بروجرد نیز […]

, ,

ارائه یک فرآیند برنامه ریزی در سازمان های خیریه و داوطلبی برای هم راستاسازی راهبردهای سازمان و راهبردهای منابع

  ارائه یک فرآیند برنامه‌ریزی در سازمان‌های خیریه و داوطلبی برای همراستاسازی راهبردهای سازمان و راهبردهای منابع امیر حیدری*1 و سعید علی‌خاصی2 1،*کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ نویسنده مسئول مکاتبات: amir.heydari@aut.ac.ir 2معاون طرح و برنامه، معاونت طرح و برنامه، بنیاد خیریه راهبری آلاء     چکیده: سازمان‌های […]

, ,

ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین سازمانی(سازمان خیریه)

                     ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین سازمانی(سازمان خیریه) نسیم غنبر طهرانی1، آزاده شریفی پور2*، محمد وحید سبط3 1، 3 استاد،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی *2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی، نویسنده مسئول مکاتبات: azadeh.sharifipour95@gmail.com     چکیده: مسائل پیچیده در سال‌های اخیر سازمان‌ها را مجاب به تخصصی […]