مطالب توسط علیرضا اکرامیان

, ,

بررسی جایگاه رسانه در هدایت معنای نیکوکاری (مطالعه ی تصویرسازی برنامه های تلویزیونی پرمخاطب از فعالیت خیریه)

  بررسی جایگاه رسانه در هدایت معنای نیکوکاری (مطالعه‌ی تصویرسازی برنامه‌های تلویزیونی پرمخاطب از فعالیت خیریه) مهری بهار1، مریم فروغی2* 1 دکتری مطالعات فرهنگی، دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران *2دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان پست الکترونیک : maryamfouroughi@gmail.com     چکیده:   […]

, ,

بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی

  بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی رقیه حق شناس نویسنده اول1، سیده سلمه بلاغی نویسنده دوم2*، سید قاسم بلاغی نویسنده سوم3 1 دانشجوی دکتری شیعه شناسی، گرایش کلام، دانشکده شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم. 3 دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، گرایش نرم افزار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان […]

, ,

بررسی تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در موسسه های خیریه

  بررسی تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در موسسه های خیریه حبیب الله حسن زاده مدیر آموزش و پژوهش جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران hasanzadeh.kh@gmail.com     چکیده: علت اصلی تشکیل هر سازمان کسب و حفظ مزیت رقابتی به منظور موفقیت و در نهایت بقا در محیط رقابتی است. ایجاد دانش […]

, ,

بررسی تحلیلی موقوفه دکتر محمود افشار یزدی و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آن

الهام ملک زاده – استادیار پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چکیده مقاله: محمود افشار یزدی، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار و دولتمرد ایرانی در طول حیات خویش ایفاگر نقش های مهمی در عرصه های آموزشی، قضایی، مطبوعاتی و فرهنگی بود. تصدی مناسبی چون مستشاری استیناف تهران، ریاست اداره اقتصادی و حقوقی و وزارت دارایی و […]

, ,

بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر انجام فعالیت خیریه

  بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی بر انجام فعالیت خیریه مصطفی سلیمی فر استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد mostafa@um.ac.ir سید سعید ملک الساداتی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ss.malek@gmail.com سید حامد حسینی[1] دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد Hamedsh2929@gmail.com     چکیده: هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه ویژگی‌های فردی با انجام فعالیت خیریه است که […]

, ,

بررسی تاثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر خمینی شهر

مجتبی فخاری – کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران چکیده مقاله: وقف از باسابقه ترین میراثهای ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون در همه جوامع اسلامی بسیار موردتوجه بوده و بهرغم مشکلات، آثار بسیار ارزشمند و موثری در زمینه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… برجای […]

, ,

بررسی تاثیر موقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر

  بررسی تأثیرموقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر مجتبی فخاری1*، رضا اسماعیلی2 1، کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران 2-عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران     چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی بررسی تأثیر وقف در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر […]

, ,

بررسی انگاره های ذهنی خیرین

بررسی انگاره‎ها‌‎ی ذهنی خیرین   زکیه رشید آبادی [1]؛ ماندانا علیمی [2]؛ عذرا نصیری افراپلی [3] چکیده کار خیر و خیرین نقشی اساسی در ترویج این فرهنگ در جامعه دارند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی انگاره‎ها‌‎ی ذهنی خیرین اختصاص یافته است. هدف از این تحقیق انگاره‎ها‌‎ي ذهني خيرين دانش بنيان با افراد عادی […]

, ,

بازنمایی موسسات خیریه در فضای مجازی

  بازنمایی مؤسسات خیریه در فضای مجازی   دکتر پروانه شاه حسینی [1] مهناز اسماعیلیان طاری [2]   چکیده: فعالیت در امور خیر از دیرباز در تمامی فرهنگ ها مورد توجه بوده است و در هر زمانی با توجه به سطح فناوری های در دسترس برای افراد خیر به دور هم جمع می شدند و […]

, ,

بازنمایی امور و فعالیتهای خیریه در رسانه های جمعی: مطالعه ی نشانه شناختی ویدئوهای تبلیغاتی در رابطه با گسترش نیکوکاری

    بازنمایی امور و فعالیت‌های خیریه در رسانه‌های جمعی: مطالعه‌ی نشانه‌شناختی ویدئوهای تبلیغاتی در رابطه با گسترش نیکوکاری   دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان farnazgorjian2@gmail.com     چکیده   زندگی روزمره در جوامع امروزی به طور غیرقابل انکاری با رسانه‌های جمعی پیوند خورده است. این رسانه‌ها به […]