مطالب توسط علیرضا اکرامیان

, ,

طراحی صندوق نیکوکاری مردم نهاد، با بکارگیری روش تامین مالی جمعی

طراحی صندوق نیکوکاری مردم­نهاد ، با بكارگيري روش تأمين مالي جمعي حمید فهیمی1، عارف علیقلی پور2* 1کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران 2کارشناس ارشد حقوق مالی دانشگاه تهران، نویسنده مسئول مکاتبات: aaligholipour@gmail.com   چکیده: یکی از مهم­ترین صفات ایرانیان که از گذشته تا به حال به آن شهره بوده­اند و پس از گرایش آن­ها به […]

, ,

بررسی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی با تاکید بر وقف

  بررسي نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی  با تاکید بر وقف مهدی فاطمی1، عالیه حسینی2 1، دانشجوی دکتری علوم اقتصادی ، Fatemi042@yahoo.com 2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی     چکیده:   توسعه اقتصادي يكي از آرمان هاي اساسي در كشورهای دنیا بخصوص كشورهاي جهان سوم می باشد. براي تبيين منشا توسعه يافتگي( يا توسعه نيافتگي […]

, ,

بررسی میزان اعتماد مردمی به خیریه های دولتی و غیردولتی

  بررسی میزان اعتماد مردمی به خیریه های دولتی و غیردولتی سعید مسعودی پور دکتری مدیریت بازاریابی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع). masoodipoor@isu.ac.ir علیرضا زمانی دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع).   چکیده: از آنجایی که بخش عمده منابع خیریه ها معمولاً از کمک های مردمی تامین می […]

, ,

بررسی مولفه های موثر خلقیات و فرهنگ ایرانیان بر شکل گیری خیر جمعی

هدی امامی – کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی مهدی توسلی – کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی چکیده مقاله: آرمانشهری که در آن فاصله های اقتصادی و اجتماعی افراد به حداقل می رسد و برقراری قسط و عدالت مهمترین شاخصه آن است، کرامت انسانها حفظ میشود و نوع دوستی و همکاری در آن شکل گرفته است، میسر نخواهد شد مگر با اراده و […]

, ,

بررسی معیارهای اجتماعی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری درزمینه کارآفرینی اجتماعی

    بررسی معیارهای اجتماعی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه کارآفرینی اجتماعی نسیم غنبر طهرانی1، حامد داوری اردکانی2، مهرناز قربانی کلاهی3 1، استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی. Nasim.Tehrani@khu.ac.ir 2، استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی. hameddavari@gmail.com *3دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی […]

, ,

بررسی فرایند تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی: یک مطالعه کیفی

  بررسی فرایند تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی: یک مطالعه کیفی مریم ذبیحی پورسعادتی*1، ذلیخا عربگری2 1، دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی،گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، نویسنده مسئول مکاتبات: m.zabihi.2005@gmail.com 2کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی   طرح مسئله: خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حوزه سلامت از جمله منابع مهمی هستند که نظام سلامت را در […]

, ,

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه زهرا پور توکلی کارشناس مسول مشارکتهای مردمی و مراکز غیر دولتی چکیده : هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه در سال 1397 می باشد. روش پژوهش توصیفی  از نوع همبستگی می باشد  جامعه آماری این […]

, ,

بررسی روند تغییرات ارزش نوع دوستی مردم تهران

بررسی­ روند تغییرات ارزش نوع دوستی مردم تهران محمد آقاسی [1] محمدرضاجوادی یگانه[2] زهراسادات روح الامین[3] چکیده یکی از انواع تغییرات ­اجتماعی، تغییرات برنامه­ریزی شده است که بُعدی از آن با استفاده از سیاست­گذاری­اجتماعی و سیاست­گذاری­فرهنگی، باعث تغییر و تحول در کیفیت زندگی مردم کشورهای جهان می­گردد. اهمیت این سیاست‌گذاری­های گسترده و تاثیر آن عاملی است […]

, ,

بررسی جرم پولشویی در بستر موسسات خیریه

باسمه تعالی پدیدآورندگان: یاسین باجلانی سیدمحمد حسینی بررسی جرم پولشویی در بستر مؤسسات خیریه   چکیده پولشویی یکی از مهمترین جرایم اقتصادی می­باشد که امروزه رواج زیادی یافته و قلمرو وسیعی دارد، به شکلی که بخش زیادی از جرایم را در­برمی­گیرد. پولشویی که عبارت است از پنهان کردن یا تطهیر منشأ درآمد های نامشروع و […]

, ,

بررسی جایگاه وقف علمی در توسعه انسانی، مطالعه موردی: جامعه عصر قاجار

زهرا علیزاده بیرجندی – عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند چکیده مقاله: در رویکرد توسعه انسانی، هدف اصلی بهبود بخشیدن کیفیت زندگی، یعنی پرورش قابلیت های انسانی و گسترش امکانات او و برخورداری انسان ها از زندگی طولانی سالم و اخلاقی در جامعه مدنی است. در میان شاخص های توسعه انسانی، شاخص آموزش، جایگاه ویژه ای […]