محمدرضا حیدری – استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

مرتضی درخشان – دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان

چکیده مقاله:

تدارک خصوصی کالاهای عمومی و یا ورود انگیزه های غیراقتصادی بر ای تامین کالای اقتصادی با عنوان عمومی بخش سوم اقتصاد روز به روز در جهان در حال گسترش بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. مطالعه نقش و کارکرد بخش سوم (امور خیر و نیکوکاری) در توسعه اقتصادی و اشتغال با توجه به تجارب جهانی و نیز نظریه های شکست بازار و شکست دولت یکی از الزامات شکل گیری نهادی این بخش در محیط ملی اقتصاد ایران است. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی ماهیت بخش سوم اقتصاد در حوزه خیر و نیکوکاری کانال های تاثیر توسعه بخش سوم اقتصاد بر توسعه اقتصادی و اشتغال را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. برای این منظور به روش کتابخانه ای با استفاده از تجارب سایر کشورها و همچنین تجارب ایران در اعصار گذشته در توسعه اشتغال با ظرفیت بخش سوم به استخراج کانال های تاثیر این بخش بر تولید و اشتغال پرداخته می شود. در نهایت الگوی مفهومی و راهکار عملیاتی برای استفاده بهینه از ظرفیت مردمی و غیر انتفاعی بخش سوم ارایه خواهد شد. این راهکار عملیاتی که می تواند از طریق ظرفیت مردمی بخش سوم و با تکیه بر نهادهای موجود دولتی و ظرفیت های منابع داخلی به توسعه اشتغال بیانجامد، به صورت محلی- منطقه ای و در قالب مدل مفهومی در پنج مرحله؛ 1- مرحله زیر ساخت ها و هماهنگی ها، 2- مرحله مطالعات و ارتباطات، 3- مرحله برنامه ریزی و ابزارها، 4- مرحله تامین مالی و اجرا، 5- مرحله بازخورد و اصلاح، ارایه می گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد چنانچه الگوی ارایه شده پیاده سازی گردد بخش سوم قادر خواهد بود از طریق بهبود سرمایه اجتماعی و توسعه کارآفرینی اجتماعی زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم و اشتغال بیشتری ایجاد کند.

کلیدواژه ها:

وقف و امور خیریه ، بخش سوم اقتصاد ، توسعه اقتصادی ، اشتغال

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.