چهارمین همایش ملی خیر ماندگار روز شنبه، 13 اسفند، 1401 لغایت دوشنبه، 14 اسفند، 1401 توسط بنياد خيريه راهبري آلاء و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: KHAIRMANDEGAR04
برگزار کننده: بنياد خيريه راهبري آلاء و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهای همایش:

محور ۱: مباحث نظری حوزه پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

مفهوم‌پردازی پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف
مبانی (اجتماعی، علمی، دینی و …) پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف
تشریح نقش و عملکرد بازیگران در عرصه‌های پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف
الگوهای پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف
شاخص‌های ارزیابی پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف
ارزیابی وضع کنونی نقش نیکوکاری و وقف در پیشرفت کشور
ترسیم چشم‌اندازهای نقش‌آفرینی نیکوکاری و وقف در پیشرفت آینده کشور
شناسایی و تبیین عرصه‌های پیشرفتی دارای اولویت برای نقش‌آفرینی نیکوکاری و وقف

محور ۲: تجربه‌های جهانی مربوط به پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف در کشورهای توسعه‌یافته
پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف در کشورهای در حال توسعه
پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف در کشورهای مسلمان
پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف در کشورهای همسایه
محور ۳: مطالعه و ارزیابی تجربه‌های ملی مربوط به پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

پیشرفت‌های ملی موردی (از قبیل ساخت بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و …)
پیشرفت‌های ملی گسترده (از قبیل به‌سازی اشتغال در یک منطقه)
پیشرفت‌های بشردوستانه روزمره (مثل تامین نیاز های اقتصادی خانواده)
پیشرفت‌های بشردوستانه بادوام (مثل طراحی و اجرای نظام موثر بهداشتی)
پیشرفت‌های بشردوستانه شخص‌بنیاد (سرمایه‌های بزرگ)
پیشرفت‌های بشردوستانه جمعی و گروهی (سرمایه‌های خرد)
پیشرفت‌های مبتنی بر سنت‌های بومی خیرخواهانه (مثل گل‌ریزان)

محور ۴: مطالعه و ارزیابی نقش نهادهای اجتماعی در پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

نهادهای سیاست‎گذار و تنظیم‌گر
نهادهای دولتی/ اجرایی
نهادهای خصوصی
نهادهای مردمی (سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه)

محور ۵: آسیب‏‌ها و چالش‌های پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

آسیب‌‎ها و چالش‌های مربوط به ارتباطات بین‎‌المللی
آسیب‌‎ها و چالش‌های مربوط به تعاملات دولت با حوزه نیکوکاری و وقف
آسیب‌‎ها و چالش‌های مربوط به تعاملات بین بازیگران حوزه نیکوکاری و وقف
آسیب‌‎ها و چالش‌های مربوط به بخش خصوصی با حوزه نیکوکاری و وقف
آسیب‌‎ها و چالش‌های درون‌سازمانی مربوط به مدیریت موسسات خیریه

محور ۶: بازخوانی تجربه های خرد و بسترهای پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف در ایران

اقتصاد
آموزش
فرهنگ
صنعت
کشاورزی
تجارت

محور ۷: ایده های نو برای پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری در ایران