محمدحسن پیمان فر – استادیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی،

مهدیه سالاری – دانش آموخته دکتری، گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده مقاله:

بخش سوم اقتصاد که با فعالیتهای وقف و امور خیریه بیشتر شناخته میشود، روزبه روز در جهان در حال گسترش بوده و اهمیت بیشتری مییابد. از طرفی مطالعه و نقش بخش سوم اقتصاد در توسعه دانشگاه ها با توجه به نقش آنها در فرایند جهانی شدن و توسعه ملی، منطقهای و محلی یکی از الزامات شکل گیری الگوی جدیدی از نهادهای آموزش عالی به نام دانشگاه های نسل چهارم در کشور است. دانشگاه های نسل چهارم، تاثیر قابل توجهی بر محیط پیرامون و توسعه محلی داشته و میتوانند فراتر از آموزش، پژوهش و کارآفرینی، به مثابه ایجادکننده و فرصت ساز توسعه محلی و منطقه ای عمل کنند. بر این اساس مطالعه حاضر که به روش مطالعات کتابخانه ای به صورت توصیفی تحلیل انجام شده است بر آن است تا با بررسی ماهیت بخش سوم اقتصاد در حوزه خیرین و نیکوکاری به واکاوی ضرورت آن در توسعه دانشگاه های نسل چهارم بپردازد. بدین منظور و پس از مطالعه جامع در زمینه بخش سوم اقتصاد و همچنین مبانی توسعه دانشگاه های نسل چهارم، چارچوب مطالعه بر اساس پارامترهای اثرگذار بر این فرایند تدوین و در نهایت راهکارهایی برای تعامل هرچه بیشتر این دو مقوله ارائه گردید. نتایج این مطالعه نشان میدهد چنانچه راهکارهای ارائه شده جهت استفاده بهینه از بخش سوم اقتصاد پیاده سازی و اجرا گردد، این بخش قادر خواهد بود از طریق بهبود رشد و توسعه اقتصادی، زمینه توسعه دانشگاه های نسل چهارم را فراهم و در نتیجه توسعه محلی، منطقهای، ملی و فراملی را برای کشور ارمغان آورد.

کلیدواژه ها:

وقف؛ امور خیریه؛ نسل سوم اقتصاد؛ دانشگاه نسل چهارم

 

 

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.