پژوهشکده آلاء

ala.ui.ac.ir

(ARC: Ala Research Center)

 

بنیاد خیریه راهبری آلاء، بنیادی است مردم‌نهاد، غیردولتی و غیرانتفاعی که  با در نظر گرفتن رشد روز افزون نیازهای خیر و حضور پررنگ  خیرین در عرصه های مختلف امر خیر، ضرورت نظم دهی و ساماندهی به امور خیر را بیش از هر زمان دیگر احساس نموده و پرداختن به این مهم را به عنوان یکی از ارکان اساسی خود در نظر گرفته است  . از آن جایی که حضور و فعالیت در مسیر خیر و یا هر فعالیت دیگری برای آن که مستمر و سودمند باشد نیازمند سازماندهی مناسب در همه ابعاد به ویژه بعد علمی است؛ از همین رو تفاهم نامه ای با دانشگاه اصفهان امضا گردید که منجر به راه اندازی مرکز پژوهشی  آلاء (خیرماندگارسابق ) در جهت تولید دانش امر خیر ، فرهنگ سازی و ترویج نیکوکاری و اصلاح و بهینه سازی روش های مدیریت ، از دی ماه سال 1395 گردیده است . این مرکز از سال 1399 با کسب امتیازهای لازم به پژوهشکده ارتقاء یافت.

 

اهداف پژوهشکده در دو دسته اهداف کلی و اهداف فرعی به شرح زیر است :

 

·        اهداف اصلی

a.      پژوهش و تولید علم نافع و نوآور در عرصه مطالعات و مدیریت امر خیر

b.      انجام تعاملات سازنده در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در حوزه مطالعات و مدیریت امر خیر

 

·        اهداف فرعی

a.      مرجعیت علمی در اجرای طرح های پژوهشی مدیریت امر خیر در ایران

b.      حمایت از طرح های پژوهشی ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی در حوزه مطالعات و مدیریت امر خیر

c.       برگزاری همایش ملی ، بین المللی و نشست های تخصصی در حوزه امر خیر با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی

d.      برگزاری کلاس ها و کارگاههای آموزشی در حوزه مطالعات و مدیریت امر خیر با مشارکت دانشگاهها و خیریه های سراسر کشور

e.      حمایت از تغییر روش های مدیریت و ارائه خدمات و توانمند سازی موسسات خیریه و خیرین

 

                    این پژوهشکده دارای گروه های مطالعاتی به شرح زیر می باشد :

 1- گروه مطالعات تاریخی و تمدنی امر خیر؛

2-گروه مطالعات دینی و حقوقی امر خیر؛

3-گروه مطالعات اقتصادی و مدیریت امر خیر؛

4-گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی امر خیر.