خیر ماندگار

توجه ویژه به موضوعات خاص امور خیر شامل: اصلاح نگرش، فرهنگ‌سازی و ترویج، ایجاد انگیزش، اصلاح مدیریت، آموزش و ایجاد مهارت، پرورش سرمایه های انسانی، برقراری تعامل و هم‌افزایی، مدیریت و نهادینه سازی و پشتیبانی رفتار خیر، مدیریت و پشتیبانی ایده و خلاقیت، رفع موانع رشد خیر، گفتمان‌ و شبکه‌سازی خیر، سبب شد بنیاد آلاء رویکردی را با عنوان خیرماندگار دنبال کند که به سوی راهبری دانش بنیان امور خیر گام بر می دارد.

خیر ماندگار برای این منظور در چهار حوزه: مدیریت دانش امور خیر و نیکوکاری، مدیریت پایش و بهینه سازی امور خیر و نیکوکاری، فرهنگسازی و ترویج امور خیر و نیکوکاری و پرورش سرمایه های انسانی امورخیر و نیکوکاری اقدام به برنامه ریزی و فعالیت نموده است تا در راستای دستیابی به آرمان والای جامعه ای نیکوکار، منطبق با ارزش های قرآن و اهل بیت(ع) حرکت نماید.

منظورمان از راهبری دانش بنیان امور خیر، الگوسازی، جریان سازی و بهینه‌سازی در حوزه امور خیر است؛ به عبارت دیگر سعی‌مان بر آن است که با تولید و به‌کارگیری دانش در حوزه امر خیر، منابع محدود خیریه‌ها و خیرین، عالمانه و بهینه هزینه شود و با فرهنگ‌سازی در این حوزه به جای آن که تنها تعداد معدودی از جامعه عنوان خیّر را به دوش کشند، هر ایرانی یک نیکوکار باشد، تا دست در دست یکدیگر، بتوانیم مشکلات و معضلات جامعه را بهتر و کارآتر برطرف نماییم.

جهت نیل به اهداف مورد نظر تا کنون مراکز زیر مجموعه خیرماندگار شامل : پژوهشکده آلاء، مرکز توسعه نیکوکاری و مدرسه خیرماندگار راه اندازی و شروع به فعالیت نموده اند.

 1. پژوهشکده آلاء

برای اولین بار در ایران، یک مرکز پژوهشی در حوزه مطالعات نوین وقف و امور خیر با همکاری بنیاد آلاء و دانشگاه اصفهان  در محل این دانشگاه در سال 1395 راه اندازی و در سال 1399 به پژوهشکده ارتقاء یافت. پژوهش در حوزه مغفول امور خیر و نیکوکاری و گفتمان سازی این حوزه دانشی برای مجامع علمی ماموریت اصلی این پژوهشکده است.

این پژوهشکده دارای 4 گروه پژوهشی زیر است:

 1. گروه مطالعات اقتصادی و مدیریت امر خیر
 2. گروه مطالعات تاریخی و تمدنی امر خیر
 3. گروه مطالعات دینی و حقوقی امر خیر
 4. گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی امر خیر

در این راستا پژوهشکده آلاء برنامه هایی را در دستور کار قرار داده است که مهم ترین آنها عبارتند از:

 1. انجام پژوهش های مسئله محور در حوزه امور خیر و نیکوکاری
 2. برگزاری همایش های ملی خیرماندگار
 3. برگزاری سلسله نشست های تخصصی خیرماندگار (مباحث نوین امور خیر)
 4. انتشار کتابهای تخصصی در حوزه امور خیر و نیکوکاری
 5. مجله علمی پژوهشی مطالعات نوین وقف و امور خیریه

2-مرکز توسعه نیکوکاری

دغدغه مدیریت بهره ور و توسعه دانش بنیان فعالیت های خیرخواهانه باعث شد که مرکز توسعه نیکوکاری شکل بگیرد. جنس فعالیت های این مرکز تسهیلگری و تنظیم گری در حوزه امور خیر و نیکوکاری است. به عبارتی اصلاح روش های مدیریت خیریه ها، جمع آوری و دسترس پذیری اطلاعات برای کنشگران امور خیر، توسعه روش های نوآورانه نیکوکاری ماموریت های این مرکز می باشد که در این راستا برنامه های زیر را در دست اجرا دارد.

 1. مرکز مشاوره خیرماندگار

مرکز مشاوره خیرماندگار با هدف ارائه مشاوره های تخصصی، مهارتی و موضوعی در حوزه وقف و امور خیر و نیکوکاری به کنشگران این حیطه راه اندازی شده است.

 1. شتاب دهنده نوآوری اجتماعی

این شتاب دهنده با هدف حل مسائل اجتماعی با شیوه های نوآورانه طراحی شده است که برای گفتمان سازی و و جریان سازی کارآفرینی اجتماعی برگزاری رویدادهای استارتاپی کارآفرینی اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

 1. فصلنامه آوای خیرماندگار

فصلنامه آوای خیرماندگار اولین فصلنامه اختصاصی در حوزه امور خیر و نیکوکاری است که به صورت تخصصی و پرونده محور به موضوعات این حوزه ورود پیدا می کند.

 1. سامانه جامع خیرماندگار

این سامانه با محوریت ایجاد اطلس نیکوکاری ایران طراحی شده است که بتواند با دسترس پذیری اطلاعات امور خیر و نیکوکاری به کنشگران این حوزه خدمت نماید.

 1. مدرسه تخصصی خیر ماندگار

در راستای پرورش سرمایه های انسانی متخصص برای امور خیر و نیکوکاری، آموزش مهارت های تخصصی این حوزه تحت نام مدرسه تخصصی خیرماندگار در دستور کار قرار گرفت. تا کنون کارگاه های مهارت افزایی کوتاه مدت در موضوعات مختلفی برگزار شده است که بر اساس ضرورت و تجربه بدست آمده، این دوره ها به صورت فصلی و با نظمی پیوسته برگزار می شود. همچنین کمک به راه اندازی رشته های دانشگاهی مرتبط با حوزه نیکوکاری و وقف از دیگر وظائف این مدرسه است.