محسن زند – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

زهره شهریاری – کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده مقاله:

امروزه دانش به یکی از نیروهای محرکه اساسی برای موفقیت کسب و کارها بدل شده است. سازمان ها دانش محورتر شده اند، و به جای نیروهای یدی برای ذهنها هزینه می کنند. نیاز به ارتقای دانش در حال افزایش است، لذا با دانش مانند دیگر منابع ملموس به طور سیستماتیک رفتار شده و از کاوش در حوزه مدیریت دانش به منظور پیشرفت و تقویت رقابت پذیری استفاده می شود. بر اساس این مفاهیم، میتوان مدیریت دانش را شامل فرآیند مدیریت دانش، فناوری، استراتژی و رفتار سازمانی دانست. مدیریت دانش در موسسات خیریه به دلایل ذیل اهمیت بالایی دارد؛دارای سهم قابل اعتنایی از تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرو، دارای حجم بالایی از نیروی کار و اشتغال و داشتن توان بالا در جذب کمک های دولتی و غیردولتی، منبعی مناسب از نیروی انسانی با کیفیت،قدرت زیاد در فعالسازی سرمایه اجتماعی ملی و مشارکت جامعه، نیاز به منابع پایداربرای حفظ و بقا وچالش های چون جذب کمک های دولتی و مردمی با توجه به محدودیت این منابع، ترکیب جمعیتی و نوع کارکنان خیریه ها که عموما نیروهای نخبه و متعهد داوطلب و موقتی می باشند، فراموشی سازمانی و… اما در حال حاضر پژوهش داخلی معتبری در این حوزه انجام نشده است و تحقیقات خارجی نیز اندکند و خلاء علمی و پژوهشی مهمی در این حوزه وجود دارد، لذا به دلیل عدم ورود پژوهشگران به این حوزه ، مسیله این پژوهش این موضوع قرار گرفت و نیز در این تحقیق براساس مطالعات جدید، تمرکز ویژه ای بر عامل مدیران و شاخص های مربوط به آن به دلیل اهمیت نقش آنها در فرایند مدیریت دانش انجام گرفته است و به هر اقدام موثر در مدیریت دانش همزمان با مسوول اقدام آن (مدیر، مدیر ارشد،کارکنان) مورد بررسی قرار گرفته است. بعنوان مثال در عامل آموزش نقش و وظیفه هر عنصر و بعد سازمان جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و موجب گردیده است، پیشنهادات و راهکارهای ارایه شده در پایان تحقیق دقیقتر شده و جنبه ی عملی تر و کاربردی تری به خود بگیرد.در این تحقیق پس از مرور جامع ادبیات موضوع، شاخص ها و عوامل استخراج و با نظر خبرگان مدیریت دانش و خیریه، گزینش و دو پرسشنامه 115سوالی یکی برای درک میزان اهمیت عوامل و دیگری برای سنجش وضعیت فعلی هرعامل در مورد مطالعه، در6 بعد کارکنان، مدیران، مدیرارشد، ساختارسازمانی، فعالیتهای تیم مدیریت دانش و فناوری ارتباطات و اطلاعات، ساماندهی گردید. جامعه آماری تمامی مدیران و کارشناسان ستاد و مراکز بنیاد خیریه راهبری آلا به تعداد 132 نفر بودند که 93 تن از آنان به پرسشنامه ها به طور کامل پاسخ دادند. از آلفای کرونباخ برای اعتبار کلی پرسشنامه ها و نیز اعتبار هر بعد و از میانگین موزون و آزمون فریدمن و تی وان برای رتبه بندی ابعاد و تحلیل نتایج استفاده گردیده است. در واقع خروجی تحقیق عوامل موثر(عمومی)، کلیدی و بحرانی مدیریت دانش در خیریه ها می باشد و میزان اهمیت و وضعیت هر عامل در یکی از بزرگترین خیریه های پیشرو کشور می باشد که به نظر می رسد نتایج آن و راهکارهای ارایه شده قابل استفاده برای دیگر مجموعه های خیریه کشور نیز باشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، عوامل موثر ، عوامل کلیدی موفقیت ، عوامل بحرانی موسسات خیریه ، موسسات غیرانتفاعی

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.