مژگان آسا – دانشجوی دکتری جامعه شناسی

محمدرضا اخضریان کاشانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده مقاله:

امروزه حکمرانی خوب به پویش ها یا فرایند های تصمیم گیری ،چگونگی کاربرد قدرت وچند وچون روابط دولت وشهروندان(افراد وگروه ها)اشاره دارد.به گونه ای بنیادین حکمرانی درپیوند با چگونگی کاربرد قدرت،تعامل وپاسخگویی معنا می یابد وبا این پرسش هامواجه ست: چگونه تصمیم ها گرفته می شود؟چه کسانی تصمیم گیرنده می باشند؟ارتباط وتعامل دولت وشهروندان چگونه باید باشد؟ بنابراین حکمرانی خوب درکناربخش دولتی به جلب اعتمادشهروندان ومشارکت آنها به منظورمشروعیت بخشی وانسجام اجتماعی درقالب فعالیت های داوطلبانه مثل فعالیت های خیریه وشکل دهی فرصت های سیاسی واجتماعی اعضا خودنیازدارد که سرمایه اجتماعی می تواند تاثیری کارساز دراین امرداشته باشد.این مقاله بارویکرد توصیفی وباروش کتابخانه ای واسنادی ،رابطه میان سرمایه اجتماعی وامور خیریه را در حکمرانی خوب مورد بررسی قرارداده ست.دراین زمینه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفت . همچنین مولفه های اعتماد اجتماعی،انسجام اجتماعی وتعلق اجتماعی به عنوان مولفه های سرمایه اجتماعی ازدید صاحب نظران کلاسیک ومدرن جامعه شناسی مورد توجه واقع شد وسپس سیرتحول خیریه ها در نظام حکمرانی ایران ونیز آسیب شناسی اجمالی موسسات خیریه در ده ه اخیر ایران در پرتو دید پژوهشگران و صاحب نظران بررسی گردید ومشخص شد تقویت مشارکت مردمی در جامعه مدنی به منظور تقویت سرمایه اجتماعی ونیز رفع یا اصلاح مسائل ساختاری نهادهای خیریه توسط حکمرانی خوب در مواردی همچون عدم شفافیت وعدم تقارن اطلاعات در زمینه های حقوقی وآماری واقتصادی وعدم نظارت بر موسسات ونهادهای خیریه از جانب حکمران ، ضروری به نظر می رسد

کلیدواژه ها:

حکمرانی خوب ، سرمایه اجتماعی ، امورخیریه ، آسیب شناسی

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.