طاهره محسنی – دکترای تفسیر تطبیقی-استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

چکیده مقاله:

اعمال انسان، موجب سعادت و شقاوت او در دنیا و آخرت شده، و چون انسان زندگی ابدی در پیش دارد، چگونگی عمل او در دنیا، و فراهم آوردن توشه برای آخرتش، حائز اهمیت است. قرآن برای نظاممند کردن ذهن مخاطب و ایجاد تحول در اندیشه مخاطب از شبکه معنایی بهره گرفته است. در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی و با رویکرد معناشناختی تفاوت حسنات و اعمال صالح در قرآن پرداخته شده است. بررسی حوزه معنایی حسنات در قرآن نشان میدهد مفاهیم حسنات و اعمال صالح از پر بسامدترین واژگان قرآنی است که بین آنها رابطه عموم خصوص مطلق برقرار است، زیرا دامنه حسنات عام بوده و اعمال صالح و ثواب را شامل میشود. درحالیکه برخی از حسنات عمل صالح محسوب میشوند.

کلیدواژه ها:

اعمال صالح، حسنات، تفاوت، معناشناختی.

 

 

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.